Jeg yder supervision til:

  • Personalegrupper

  • Enkelt personer
  • Ledelse

Specielt på arbejdspladser hvor der arbejdes med at hjælpe andre mennesker, er der som   udgangspunkt altid behov for supervision.
I supervisionen får du mulighed for at fokusere på de vilkår du arbejder under:

  • Vanskeligheder i forhold til klientellet og de konkrete opgaver du står overfor.
  • Løsning af konkrete problemstillinger og konflikter.
  • Samarbejde og kontakt med dine kollegaer
  • Stemningen og atmosfæren på din arbejdsplads.

Supervision er en støttende og styret proces, der tager udgangspunkt i det som den enkelte eller grupper har behov for at få fokus på.  Der kan også tages udgangspunkt i et bestemt tema eller emne som gruppen eller den enkelte ønsker at udforske.

Supervision giver klarhed

Gennem supervisionen undersøges og udforskes en problematik, dilemma eller et emne. Det handler om at flytte fokus fra ”Hvad skal vi gøre ved problemet”?? til ”Hvad drejer problemer sig egentlig om” ??  Ved at lytte, anerkende og forstå de forskellige synspunkter, opnås større overblik og klarhed over problemet/dilemmaet. Handle- og løsningsmuligheder vil da ofte fremkomme på en naturlig måde.

Brug den viden I allerede har

Det man finder frem til, vil ofte være en viden som man allerede har, men ikke er helt bevidst om – og derfor ikke gør brug af. Gennem supervision kommer der lys på denne viden og det bliver muligt at anvende den i praksis. Ud fra det nye indsigt kan man forholde sig til problemet på en ny måde.

KONTAKT MIG OG HØRE MERE OM SUPERVISION