Hvorfor parterapi? Jeg tror langt de fleste mennesker har et ønske om et trygt, kærligt og livfuldt parforhold. Et ønske, der måske er muligt at få opfyldt så længe vi er forelskede, men når hverdagens krav og rutine indfinder sig, er det ofte meget svært eller umuligt at leve op til hinandens forventninger og forestillinger om hvordan ”den rette partner” skal være……vi misforstår, sårer eller overseer hinanden  – selv om vores intention ofte er lige det modsatte.
Følgerne kan blive, at det, der skulle være, varmt, kærligt og glædesfyldt i stedet bliver præget af konflikt, afstand og tomhed.

Hvornår er parterapi en god idé?

Parterapi kan f.eks. være en god idé når:

  • I har brug for hjælp til at løse konkrete problemer og konflikter
  • I savner større nærvær og intensitet i jeres forhold
  • I har en følelse af at lidenskaben drukner i praktiske gøremål og rutiner
  • I forbindelse med utroskab
  • Ved problemer i forhold til børnene
  • I ønsker at arbejde målrettet og bevidst på at opnå et bedre parforhold
  • I har en oplevelser af at afstanden mellem jer er blevet alt for stor
Få helet jeres sår

Parterapi handler ikke bare om at fikse parforholdet – men også om at afdække og hele de sår, som vi hver især bære rundt på – og som er den egentlige og dybereliggende årsag til de konflikter vi har i forholdet.
Der bygges desuden på den antagelse, at vi forelsker os ubevidst i mennesker, der har de samme grundlæggende sår som os selv – men som har valgt en anden måde at håndtere dem på.

Hvordan foregår terapien?

Parterapien tager udgangspunkt i en række velafprøvede teknikker og dialoger. Igennem parterapien sikres bla. en tryg ramme, at arbejde med ofte meget sårbare og vanskelige emner i.

Jeg arbejder udfra Imagorelationsterapien.  Se desuden www.jettesimon.com

Gennem Imagoterapi lærer i at lytte, forstå og anerkende hinanden – også der hvor i er forskellige – således øges jeres forståelse og empati for partneren samt evnen til at være forskellige og alligevel respekterer hinanden.
Resultatet af parterapi vil ofte være dybere samhørighed og mere lidenskab i forholdet.

Bestil tid til parterapi nu

Udtalelse fra Morten og Nanna:
“Vi mødes løbende med Solveig til både parterapi og individuel terapi.
Solveig er skarp, nærværende og evner på bedste vis, at klæde os på til
rigtig god selvudvikling og forandring.”